Wanneer heb ik recht op smartengeld?

Recht op smartengeldOngelukken komen overal voor: in het verkeer, op het werk en thuis. Slachtoffers van een ongeluk kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van letselschade: financiële schade, ook wel vermogensschade genoemd en psychische schade. Vermogensschade is meestal betrekkelijk eenvoudig te  berekenen. Vaststellen van de totale letselschade is vaak al ingewikkelder. Zo heeft een slachtoffer ook recht op  smartengeld, een aparte uitkering bovenop de vergoeding voor geleden financiële verliezen. Het antwoord op de vraag ‘wanneer heb ik recht op smartengeld’ hangt af van verschillende factoren. Elk ongeluk en de gevolgen hiervan zijn immers verschillend.

Wanneer heb ik recht op smartengeld? Onze letselschade juristen kunnen uw vraag vaak al na één eerste adviesgesprek beantwoorden. Neemt u dus vooral vrijblijvend contact op voor informatie over het berekenen en claimen van smartengeld.

Wat is smartengeld precies?

In het woord smartengeld vindt u het woord ‘smart’. Smart staat voor verdriet, pijn, psychisch leed, gederfde levensvreugde. Als slachtoffer van een ongeluk met letsel zult u pijn en verdriet ervaren. Licht letsel brengt over het algemeen minder smart met zich mee dan zwaar letsel. Een smartengeld uitkering kan betrekking hebben op de periode van herstel maar ook op de periode na het herstel, indien u bijvoorbeeld te maken krijgt met blijvende restverschijnselen die uw levensvreugde doen afnemen. U heeft misschien brandwonden opgelopen die weliswaar na genezing niet meer pijnlijk meer zijn maar wel uw lichaam zodanig ontsieren dat u daar psychisch onder lijdt voor de rest van uw leven.

Er kan recht op smartengeld bestaan als het herstel pijnlijk en/of langdurig is geweest. U kunt uw geliefde hobby (tijdelijk) niet meer beoefenen, uw kind niet meer optillen, moet een been missen of blind of doof zijn geworden.

Aansprakelijkheid ongeval en smartengeld

U heeft alleen recht op smartengeld als iemand anders aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeluk waardoor uw letsel is ontstaan. Indien u bijvoorbeeld bent aangereden, dan moet de andere partij aantoonbaar aansprakelijk zijn voor die aanrijding. U heeft in een dergelijk geval recht op vergoeding van de letselschade én recht op smartengeld. U dus wel kunnen bewijzen dat de andere partij schuldig is aan het ongeval.

Gaat het om een arbeidsongeval, dan kan de werkgever aansprakelijk zijn voor uw letselschade en mogelijk verplicht zijn een smartengeld uitkering te betalen.
Kinderen tot 14 jaar zijn nooit aansprakelijk voor een aanrijding met een auto of ander gemotoriseerd voertuig. De automobilist of bestuurder moet in een dergelijk geval altijd de letselschade van het kind vergoeden, incl. eventuele smartengeldvergoeding. De vraag ‘wanneer heb ik recht op smartengeld’ is dus niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Het antwoord hangt in vergaande mate van de situatie af.

Berekening hoogte smartengeld

Naast de vraag ‘wanneer heb ik recht op smartengeld’ krijgen wij ook regelmatig de vraag op hoeveel smartengeld een slachtoffer doorgaans recht heeft. Wij kunnen hier onder meer de zogenoemde Smartengeldgids voor gebruiken. Een letselschadejurist kan uw specifieke situatie vergelijken met soortgelijke zaken waarbij in het verleden smartengeld is uitgekeerd. Uiteraard zullen wij uw persoonlijke omstandigheden vervolgens meenemen bij de berekening, aangezien geen enkel ongeluk hetzelfde is. De voorbeelden die in het Smartengeldgids zijn opgenomen moet u dan ook zien als een leidraad.

Zaken die worden meegewogen bij de bepaling ‘wanneer heb ik recht op smartengeld’:

  • Leeftijd slachtoffer (jong kind of oudere)
  • Intensiteit van behandelingen (brandwonden of gebroken vinger)
  • Blijvende beperkingen in de toekomst
  • Duur van het herstel
  • Duur van ziekenhuisopname
  • Mate van functionele invaliditeit
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Gederfde levensvreugde

Recht op smartengeld en juridische bijstand

Slachtoffers van ongelukken kunnen zich het beste laten bijstaan door een letselschadejurist. Voor het succesvol claimen van letselschade en smartengeld is specifieke juridische kennis nodig, maar ook kennis op financieel en medisch vlak. De kosten van een letselschadejurist worden meegenomen in de letselschadeclaim. Blijf dus niet zitten met vragen en laat u goed voorlichten én kosteloos bijstaan.