Voorbeelden smartengeld na ongeval

Voorbeelden smartengeldHeeft u letselschade opgelopen door een ongeval? Dan kunt u meestal ook smartengeld claimen. Smartengeld wordt uitgekeerd bovenop de letselschadevergoeding voor alle directe kosten en gederfde inkomsten. Het is een extra vergoeding voor geleden smart. Smart is een ouderwets woord voor pijn, verdriet en psychisch lijden. Een ongeluk brengt altijd smart met zich mee. U lijdt pijn,  ervaart ongemak of heeft verdriet over hetgeen is gebeurd. Ernstige ongevallen met zwaar letsel kunnen grote gevolgen hebben voor de rest van uw leven. In dit soort gevallen is er sprake van forse gederfde levensvreugde. Hoe ernstiger het ongeval en het letsel, hoe hoger het smartengeld zal zijn. Er zijn veel voorbeelden smartengeld na ongeval te vinden in de Smartengeldgids.

Meer informatie over voorbeelden smartengeld na ongeval en smartengeld claimen? Neem een expert in de arm. Vraag vandaag nog vrijblijvend om advies.

Recht op smartengeld na ongeval

Smartengeld wordt uitgekeerd aan slachtoffers met letselschade. Een eerste voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat een derde aansprakelijk is voor uw ongeluk. U bent bijvoorbeeld aangereden en dat was de schuld van de ander. U moet kunnen bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor hetgeen u is overkomen. Een volgende voorwaarde is dat uw letsel psychisch lijden met zich meebrengt. Een eenvoudige botbreuk van een vinger zonder blijvende schade zal niet snel tot een hoge smartengeld uitkering leiden. Amputatie van een vinger van een beroepsgitarist kan echter wel tot een forse uitkering smartengeld leiden. Immers lijdt hij doordat hij zijn geliefde beroep niet meer kan uitoefenen. Hier gaat het om veel meer dan alleen gederfde inkomsten en andere letselschadeposten! De in de Smartengeldgids opgenomen voorbeelden smartengeld na ongeval zijn daarom slechts richtlijnen. Ieder geval is weer anders.

De Smartengeldgids

Rechters hebben in het verleden al vele smartengeld bedragen toegekend. Deze uitspraken zijn opgenomen in de zogenoemde Smartengeldgids, een verzameling van voorbeelden smartengeld na ongeval. Een letselschade jurist kan voor u kijken welke smartengeldvergoeding in uw geval reëel is. De genoemde voorbeelden smartengeld na ongeval in de gids hebben betrekking op specifieke gevallen en moeten daarom geïnterpreteerd worden op uw geval. Elk ongeval heeft weer andere gevolgen omdat het steeds om andere personen gaat en de gevolgen ook per persoon verschillen. Toch zijn de smartengeld voorbeelden die in de Smartengeldgids staan een goede leidraad.

Voorbeelden smartengeld na ongeval; bedragen van € 2.000 tot € 9.000

Bij letselschadezaken wordt het letsel ingedeeld in categorieën: gering letsel, licht letsel, matig letsel, ernstig tot zwaar, zeer waar en uitzonderlijk zwaar letsel. De uit te keren bedragen aan smartengeld lopen parallel aan deze categorieën. De eerste drie categorieën (gering, licht en matig letsel) betreffen bijvoorbeeld:

  • Gering letsel: Kneuzingen, eenvoudige breuken, vleeswonden. U bent naar een dokter geweest, heeft enkele dagen niet kunnen werken. De maximale vergoeding smartengeld bedraagt € 2.000.
  • Licht letsel: botbreuk, enige tijd op bed moeten liggen, korte ziekenhuisopname. De maximale schadevergoeding smartengeld bedraagt € 3.500.
  • Matig letsel: amputatie van vingerkootje, enige tijd in het ziekenhuis moeten verblijven, u bent enige tijd afhankelijk van verzorging en maximaal werkverzuim van 1 jaar. De maximale schadevergoeding smartengeld bedraagt € 9.000.

Vergoeding smartengeld na ongeval; bedragen tot maximaal € 76.000

In de Smartengeldgids staan smartengeld voorbeelden van € 76.000 of zelfs meer. Deze uitkeringen komen voor bij ernstig, zwaar, zeer zwaar en uitzonderlijk zwaar letsel. Het aantal voorbeelden smartengeld na ongeval is groot. Enkele voorbeelden uit het verleden incl. toegekende uitkeringen:

  • Verkorting van een been: maximaal € 21.000
  • Lange tijd in coma geweest: maximaal € 43.000
  • Verlies van spraak, blind aan beide ogen of ernstige brandwonden: maximaal € 76.000

Uitzonderlijk zwaar letsel zoals een hoge dwarslaesie, nooit meer zelfstandig kunnen wonen of misvormd raken door ernstige brandwonden kunnen leiden tot een smartengeld-uitkering van meer dan € 76.000.

Een ongeluk kan uw gehele leven blijvend veranderen: u kunt niet meer werken, u kunt een geliefde hobby niet meer uitoefenen of u houdt blijvend psychisch letsel over aan het gebeurde. Zorg dat u krijgt waar u recht op heeft: een uitkering smartengeld. Een letselschade jurist kan u helpen bij het claimen van smartengeld.