Smartengeld na een ongeval

Smartengeld na een ongevalBetrokken bij een ongeval en een andere partij is aansprakelijk? Dan heeft u recht op vergoeding van al uw materiële schade en komt u mogelijk ook in aanmerking voor smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor uw immateriële schade. U kunt daarbij denken aan pijnklachten, gederfde levensvreugde, psychische problemen en verdriet. Smartengeld na een ongeval is gebruikelijk als u letsel opgelopen heeft en u daarvan bijvoorbeeld nog dagelijks de gevolgen ondervindt. Berekenen op hoeveel smartengeld u recht heeft, is niet eenvoudig. Het is verstandig om juridische hulp in te schakelen als u smartengeld na een ongeval claimen wilt. Dat kost u als slachtoffer vaak helemaal niets.

Smartengeld na een ongeval claimen? Wij adviseren u graag. Neem vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde letselschade juristen.

Wanneer krijg ik smartengeld na een ongeval?

U heeft doorgaans recht op smartengeld na een ongeval indien u letsel heeft opgelopen, dus als u naast materiële schade aan uw voertuig of persoonlijke eigendommen ook te maken heeft met lichamelijke verwondingen. Lichamelijk letsel vraagt om herstel en soms ook revalidatie en kan daarnaast ook zorgen voor psychische problemen, oftewel geestelijke of emotionele schade. Bovendien kan een ongeval een uiterst traumatische ervaring zijn, waarvan u nog lang last heeft. Voor deze immateriële letselschade kunt u smartengeld eisen bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. Smartengeld komt dus bovenop de vergoeding voor uw materiële schade.

Vergoeding immateriële schade na een ongeval

Immateriële schade is schade die niet direct zichtbaar is en moeilijk in geld is uit te drukken. Materiële schade is doorgaans eenvoudig aan te tonen en te bewijzen met bijvoorbeeld rekeningen voor reparaties en vervanging van beschadigde eigendommen en met nota’s voor hulp in de huishouding en medische kosten die u niet vergoed krijgt. Dat ligt anders bij immateriële schade. Toch heeft u vaak ook recht op vergoeding hiervan, in de vorm van smartengeld na een ongeval. U heeft last van depressieve gevoelens en pijnklachten, u slaapt slecht, krijgt te maken met angstaanvallen of u heeft last van de littekens die het ongeval op uw lichaam heeft achtergelaten. U ervaart mogelijk dagelijks de gevolgen van het ongeval. Uw sociale leven, uw werk, relaties en het uitoefenen van hobby’s lijden hieronder. We spreken dan van gederfde levensvreugde. Misschien kunt u niet zelfstandig functioneren of lukt dat pas na een intensief revalidatie- of herstelproces.

Aan al deze immateriële schade als gevolg van het ongeval hangt echter geen prijskaartje. Het berekenen van smartengeld is dan ook ingewikkeld, maar wij hebben hier veel ervaring mee.

Hoe kan ik smartengeld na een ongeval claimen?

U kunt alleen smartengeld na een ongeval claimen indien er sprake is van een tegenpartij die zijn of haar aansprakelijkheid erkent. U dient uw schadeclaim inclusief smartengeld eis in bij de verzekeringsmaatschappij van de ander. Vervolgens moet u een aantal zaken overtuigend kunnen aantonen en bewijzen. Zo moet het duidelijk zijn dat uw materiële en immateriële letselschade direct uit het ongeval voortvloeit. Had u bijvoorbeeld altijd al last van slapeloosheid, dan kan de tegenpartij claimen dat de slaapproblemen die u na het ongeval ervaart, geen direct verband houden met dit voorval. U moet van alle lichamelijke en geestelijke klachten bewijzen dat er een causaal verband met het ongeval is. U doet er daarom goed aan om zo snel mogelijk na het ongeval te zorgen voor een medisch dossier. Sommige klachten ontstaan pas enige tijd na een ongeval. U kunt denken aan een whiplash, waarvan de symptomen zich niet altijd direct openbaren. Het is dan goed als uw huisarts of medisch specialist direct na het ongeval op de hoogte is gesteld van wat er is gebeurd.

Wanneer wordt smartengeld uitgekeerd?

Smartengeld claimen is doorgaans een langdurig proces. Daarbij komt dat wij pas kunnen onderhandelen over de definitieve hoogte van uw smartengeld op het moment dat er bij u een zogenoemde medische eindsituatie is vastgesteld. Een bevoegd behandelend arts of specialist dient te verklaren dat u volledig hersteld bent of dat verdere verbetering van uw situatie niet meer realistisch is. Pas bij deze medische eindsituatie is het duidelijk welke beperkingen en lichamelijke en psychische klachten blijvend van aard zijn, hoe lang uw revalidatie of herstel heeft geduurd en wat de impact van het ongeval op uw dagelijks leven is. Al deze facetten spelen namelijk een rol bij het bepalen van de hoogte van smartengeld na een ongeval. Het kan erg lang duren voordat sprake is van een medische eindsituatie. Wij vinden het echter niet terecht als u ook zo lang zou moeten wachten op enige vorm van financiële tegemoetkoming en kunnen er daarom voor zorgen dat u tijdens dit proces in elk geval een voorschot krijgt op de totale letselschadevergoeding waarop u recht heeft.

Hoeveel smartengeld na een ongeval is gebruikelijk?

Het is niet mogelijk om hier een indicatie te geven van de hoogte van het smartengeld dat u kunt krijgen na een ongeval met letselschade. Hoeveel smartengeld na een ongeval u krijgt, is volledig afhankelijk van uw omstandigheden. Wij kunnen u wel een persoonlijk advies geven na een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek. Smartengeld berekenen na een ongeval is werk voor specialisten. De impact van lichamelijke en psychische schade als gevolg van een ongeluk is bij iedereen anders. Juristen raadplegen doorgaans de Smartengeldgids als houvast; hierin staan voorbeelden van smartengeld bedragen die eerder zijn toegekend. Wij zullen u geen gouden bergen beloven maar een realistisch beeld geven over de te verwachten schadevergoeding. Dit vinden wij wel zo eerlijk naar onze cliënten toe. De bedragen die in ons land gebruikelijk zijn bij smartengeld na een ongeval, zijn doorgaans relatief lager dan de sommen die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en zelfs in de ons omringende landen worden uitgekeerd. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u een maximaal bedrag krijgt toegekend.

Kosteloos smartengeld claimen

U heeft na een ernstig ongeluk al uw tijd en energie nodig om te herstellen. Wij staan u daarom graag bij als u vergoeding van al uw letselschade inclusief smartengeld na een ongeluk claimen wil. U kunt alleen smartengeld eisen als een ander aansprakelijk is. Deze aansprakelijke tegenpartij is wettelijk verplicht ook uw juridische kosten te vergoeden. Wij kunnen dus voor u aan de slag zonder dat u dit iets kost. Neem vandaag nog contact op voor vrijblijvend advies.