Smartengeld bij rugklachten

Smartengeld rugklachtenRugletsel kan tot leiden tot allerlei klachten die een impact op uw hele leven hebben. De rug is een belangrijk deel van het lichaam en beschadiging van bijvoorbeeld wervels kan grote gevolgen hebben voor uw werk en privéleven. Als u slachtoffer bent van een ongeluk door de schuld van iemand anders dan heeft u recht op schadevergoeding. De materiële letselschade moet worden vergoed, maar ook een vergoeding voor immateriële letselschade, een ander woord voor smartengeld, is dan op zijn plaats. De hoogte van smartengeld kan flink uiteenlopen omdat deze vergoeding afhankelijk is van de gevolgen voor het slachtoffer. Ernstig rugletsel kan leiden tot gedeeltelijke verlamming waardoor het slachtoffer aanzienlijk is beperkt; soms is werken niet meer mogelijk of is er sprake van psychische schade. U heeft dan recht op schadevergoeding smartengeld bij rugklachten.

Smartengeld rugklachten berekenen en claimen? Schakel voor meer informatie en hulp met het claimen een letselschade jurist in.

Verschillende soorten rugklachten

Rugklachten kunnen zich op verschillende manieren uiten. Beschadiging van de hoge wervels kan leiden tot een whiplash en nekklachten. Deze klachten komen vooral vaak voor na een kop-staart botsing. Beschadigingen aan lagere delen van de rug kunnen leiden tot uitval van lichaamsdelen en tot algehele verlamming zoals een dwarslaesie. Inzakkingen of breuken van rugwervels kunnen leiden tot beknelde zenuwen hetgeen gepaard gaat met veel pijnklachten, tintelingen in armen en/of benen of uitval van lichaamsdelen. Ook kan het kraakbeen dat zich tussen de wervels bevindt beschadigd raken. Smartengeld bij rugklachten berekenen we aan de hand van het letsel, de klachten, het toekomstperspectief en de restverschijnselen.

Aansprakelijkheid

Om voor een smartengeldvergoeding bij rugklachten in aanmerking te komen, moet eerst worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor het ongeluk. Wilt u schadevergoeding en smartengeld bij rugklachten claimen, dan moet u een derde aansprakelijk stellen. Deze tegenpartij kan een automobilist zijn die u heeft aangereden of bijvoorbeeld uw werkgever in geval van een bedrijfsongeluk. U moet kunnen bewijzen dat uw rugklachten voortkomen uit het ongeluk en dat iemand anders daarvoor verantwoordelijk is. In het verkeer gelden wat betreft deze aansprakelijkheid niet voor alle verkeersdeelnemers dezelfde regels.

Kinderen tot 14 jaar bijvoorbeeld zijn nooit aansprakelijk voor een verkeersongeval en hebben altijd recht op 100% schadevergoeding. Is uw kind gewond geraakt bij een ongeluk, dan bestaat altijd recht op schadevergoeding en smartengeld. Ook voor fietsers en voetgangers gelden aparte regels: zij hebben altijd recht op minstens 50% schadevergoeding als zij een ongeluk hebben gehad met een gemotoriseerd voertuig. Daarnaast kan ook recht op een vergoeding aan smartengeld bij rugklachten bestaan .

Laat u goed informeren over smartengeld bij rugklachten

Het berekenen en claimen van smartengeld bij rugklachten is geen eenvoudige zaak. Het beste neemt u een letselschade jurist in de arm. Een letselschade jurist heeft veel ervaring en alle benodigde kennis in huis om namens u smartengeld bij rugklachten te claimen bij de aansprakelijke partij. Zorg dat u zo snel mogelijk na het ongeluk een arts raadpleegt. Sommige klachten, zeker rugklachten, openbaren zich pas na enige tijd. Het is daarom van belang dat u direct door een arts laat vaststellen welke klachten u heeft zodat de wederpartij later niet kan zeggen dat uw rugklachten niet voortkomen uit het ongeval.

Bedragen smartengeld

De bedragen die worden uitgekeerd aan smartengeld bij rugklachten lopen sterk uiteen. Heeft u lichte verwondingen opgelopen die volledig herstellen dan krijgt u minder smartengeld dan wanneer u blijvend letsel heeft opgelopen. De schadevergoeding kan uiteenlopen van € 500 tot € 100.000 of meer. Genezing en herstel van rugklachten kan pijnlijk en langdurig zijn, met alle verdriet en ongemak van dien. Smartengeld is dan ook een vergoeding voor geleden smart en pijn of nog te lijden pijn. Ook psychische schade, bijvoorbeeld doordat u bepaalde dingen niet meer kunt doen, valt hieronder. Smartengeld staat los van de letselschadevergoeding voor alle kosten die u ten gevolge van het ongeval moet maken.

Laat u dus goed informeren en bijstaan door een letselschade jurist zodat u krijgt waar u recht op heeft: maximale letselschadevergoeding én een maximaal bedrag aan smartengeld bij rugklachten. Wij kunnen u als slachtoffer vaak kosteloos juridische bijstand bieden.