Smartengeld bij hersenletsel

Smartengeld hersenletselLoopt een slachtoffer hersenletsel op door een ongeluk, dan heeft dat in veel gevallen verstrekkende gevolgen. De hersenen zijn kwetsbaar en letsel aan de hersenen leidt in veel gevallen tot ernstige stoornissen op verschillende gebieden. Letselschade brengt pijn en verdriet met zich mee en als er sprake is van hersenletsel kan het leed aanzienlijk zijn. De gevolgen van hersenletsel zijn zeer verschillend en kunnen lichamelijk van aard zijn, geestelijk of een combinatie van beide. Omdat hersenletsel gevolgen heeft voor de rest van het leven is een vergoeding smartengeld bij hersenletsel op zijn plaats. De hoogte van smartengeld bij hersenletsel hangt af van de ernst van het letsel en de gevolgen voor het slachtoffer.

Smartengeld bij hersenletsel claimen? Neem contact op voor advies over de procedure.

Wanneer recht op smartengeld

Smartengeld is een uitkering voor verdriet, pijn en ongemak na een ongeluk, nu en in de toekomst. Smartengeld bij hersenletsel kan betrekking hebben op de periode van moeizaam herstel en ook op de periode daarna omdat u mogelijk nooit meer kunt werken of niet meer zelfstandig kunt wonen. Vaak gaat het om een combinatie hiervan; het slachtoffer heeft een zware periode van herstel doorstaan met weinig of geen uitzicht op algeheel herstel met alle gevolgen van dien voor zijn of haar toekomst. Smartengeld bij hersenletsel heeft alleen betrekking op het lijden zelf, het verdriet en de psychische gevolgen van hetgeen is gebeurd. De kosten van het ongeluk en het herstel, alsook de inkomsten die u misloopt vallen onder de letselschadevergoeding, die naast het smartengeld moet worden betaald.

Voorwaarde voor het kunnen claimen van smartengeld bij hersenletsel is dat een ander aansprakelijk is voor het ongeluk. Iemand anders moet het ongeval hebben veroorzaakt. Veel ongevallen met hersenletsel doen zich voor in het verkeer.

Letselschadevergoeding en smartengeld

De letselschadevergoeding voorzien in een compensatie van alle schadeposten die zijn ontstaan door het ongeval. Deze kosten zijn zeer verschillend van aard en hangen af van het ongeluk en de gevolgen. Zo kan een reparatie aan uw auto of fiets nodig zijn of u krijgt te maken met medische kosten die niet worden vergoed. Wellicht kunt u enige tijd niet werken waardoor u inkomsten misloopt of is uw letsel dusdanig dat verbouwingen aan uw huis nodig zijn. Wellicht moet u worden omgeschoold of re-integreren en brengt dit kosten met zich mee. Al deze kosten zijn te berekenen en aan te tonen en moeten worden vergoed door de schuldige partij. Alle kosten die u moet maken worden dus vergoed middels een letselschade vergoeding, maar u heeft ook recht op schadevergoeding voor het psychische leed in de vorm van smartengeld. Het smartengeld is uiteindelijk een post in de totale schadeclaim.

Berekenen hoogte smartengeld bij hersenletsel

Smartengeld berekenen is niet eenvoudig. Hoe drukt men pijn en verdriet uit in een som geld? In de Smartengeldgids zijn voorbeelden opgenomen van smartengeld bedragen bij hersenletsel. Een letselschade expert kan u adviseren over de te claimen schadevergoeding smartengeld door in deze gids naar vergelijkbare gevallen te kijken. Elk geval is natuurlijk anders, aangezien de gevolgen per individu ook anders zijn. Toch kunnen in het verleden uitgekeerde smartengeld bedragen bij hersenletsel een goede leidraad zijn bij het berekenen van de schadevergoeding smartengeld waarop u recht heeft.

Voorbeelden smartengeld bedragen

Bij hersenletsel kan de vergoeding smartengeld hoog oplopen. De hersenen spelen een cruciale rol bij tal van lichaamsfuncties waaronder ook onze geestelijke toestand. Hersenletsel kan maken dat u problemen ondervindt met lopen en bewegen, met zien, horen, spreken of met denken. Uw psychische gesteldheid hangt ook af van de werking van de hersenen. Hoe meer impact het hersenletsel op uw leven heeft, hoe groter de smartengeldvergoeding zal zijn.

Enkele voorbeelden:

  • Uitkering smartengeld € 28.000: man van middelbare leeftijd na fietsongeval. De man heeft enkele weken in het ziekenhuis gelegen in verband met een hersenschudding. Na herstel blijven forse restverschijnselen zoals concentratiestoornissen en daardoor kan de man zijn beroep minder goed uitoefenen.
  • Uitkering smartengeld € 100.000: kind van 10 jaar aangereden op fiets. Enkele weken coma, waarna langdurig en pijnlijk herstel. Het kind herstelt niet volledig, kan niet naar een normale school, raakt spraak grotendeels kwijt. Er is weinig zicht op arbeidsvermogen in de toekomst.

U ziet dat de bedragen smartengeld bij hersenletsel flink uiteen lopen. Laat u goed adviseren als u overweegt een smartengeld claim in te dienen bij de aansprakelijke partij. Een letselschade expert kan u hierbij goed helpen en u deze procedure volledig uit handen nemen. Als slachtoffer zijn hieraan voor u bovendien doorgaans geen kosten verbonden.