Smartengeld bij dwarslaesie

Smartengeld bij dwarslaesieSlachtoffers van een dwarslaesie door een ongeval hebben de rest van hun leven te maken met de gevolgen daarvan. Een dwarslaesie is zeer zwaar en ingrijpend letsel, waarbij het slachtoffer afhankelijk wordt van de zorg van anderen. Als het ongeluk waarbij de dwarslaesie is opgelopen de schuld was van een derde, dan bestaat recht op schadevergoeding. De aansprakelijke partij moet alle letselschade vergoeden die uit de dwarslaesie voortvloeien + het smartengeld. Een letselschadejurist kan slachtoffers van ongevallen waarbij letselschade is opgelopen bijstaan in de juridische procedure om letselschade en smartengeld bij dwarslaesie te claimen. Voor slachtoffers is deze bijstand doorgaans kosteloos.

Smartengeld bij dwarslaesie claimen? Neem contact op met onze letselschadejurist voor een eerste advies. Dit is geheel vrijblijvend.

Wat is een dwarslaesie

Bij een dwarslaesie is het ruggenmerg beschadigd. Het ruggenmerg loopt helemaal vanaf de hersenstam door de wervelkolom naar de onderkant van de rug, het staartbeen. Beschadiging van het ruggenmerg kan zich op alle plaatsen tussen de hersenstam en het staartbeen voordoen. We maken onderscheid tussen een hoge en een lage dwarslaesie en tussen een volledige en gedeeltelijke dwarslaesie. De zenuwen die door het ruggenmerg lopen, geven signalen af naar lichaamsdelen. Bij beschadiging van het ruggenmerg kunnen deze zenuwen niet of onvoldoende gaan functioneren waardoor het afgeven van prikkels naar bepaalde lichaamsdelen of lichaamsfuncties niet meer werkt. Als het ruggenmerg gedeeltelijk is beschadigd, spreekt men van een gedeeltelijke dwarslaesie. In dit geval geven bepaalde zenuwen nog wel signalen af waardoor sommige functies van het lichaam in stand blijven en andere niet.

Hoge of lage dwarslaesie

Een hoge dwarslaesie betekent dat de schade zich hoog in het ruggenmerg bevindt. Hoe hoger de schade, hoe ernstiger de gevolgen. Vanaf de plaats van de beschadiging kunnen geen zenuwprikkels naar lager gelegen delen van het lichaam worden afgegeven. Een beschadiging van het ruggenmerg in de nek betekent dat het slachtoffer vanaf die plek tot aan de voeten verlamd raakt. Bij het berekenen van smartengeld bij dwarslaesie zal mede worden gekeken naar de plaats van de schade: hoog of laag in de wervelkolom, of het een gehele of gedeeltelijke dwarslaesie betreft en welke functies verloren zijn gegaan.

Dwarslaesie en aansprakelijkheid

Voorwaarde voor het succesvol claimen van smartengeld bij dwarslaesie is dat u een derde aansprakelijk stellen kunt voor het opgelopen letsel. Heeft u een dwarslaesie opgelopen bij een auto-ongeluk, dan is de veroorzaker van het ongeval de aansprakelijke partij. Indien u tijdens uw werk een dwarslaesie heeft opgelopen door een bedrijfsongeval, kan de aansprakelijke partij uw werkgever zijn.

Soms is de veroorzaker niet de aansprakelijke partij, bijvoorbeeld als het om een kind jonger dan 14 jaar gaat dat is aangereden door een gemotoriseerd voertuig. Kinderen tot 14 jaar hebben in dergelijke gevallen altijd recht op 100% schadevergoeding en eventueel ook op smartengeld.

Smartengeld dwarslaesie

Smartengeld bij dwarslaesie claimen betekent een vergoeding vragen voor geleden pijn, geleden verdriet en toekomstig leed. Een dwarslaesie heeft een enorme impact op uw leven en hoe ernstiger het letsel, hoe meer pijn en verdriet. U kunt uw werk niet meer doen, u kunt niet meer lopen of uw armen gebruiken. U bent als slachtoffer  afhankelijk van de zorg van anderen en kunt mogelijk niet meer thuis wonen. Hobby’s behoren tot het verleden en sommige slachtoffers kunnen niet meer zelf eten en moet worden gevoerd. Het gevoel in het lichaam is weg en eenzaamheid of psychische klachten liggen op de loer. Hier dient een vergoeding tegenover te staan, ook al zal dit de toekomst van het slachtoffer niet veranderen.

Hoeveel smartengeld bij dwarslaesie

Het bedrag dat slachtoffers krijgen uitgekeerd aan smartengeld bij dwarslaesie hangt onder meer af van de ernst van uw letsel. Hoe ernstiger en hoe meer gevolgen er zijn voor de rest van uw leven, hoe hoger de vergoeding zal zijn. Bedragen van € 100.000 zijn niet ongewoon als het gaat om schadevergoeding smartengeld bij een volledige dwarslaesie.
Het smartengeld komt bovenop de letselschadevergoeding voor bijvoorbeeld gederfde inkomsten en de kosten die u maakt, zoals kosten wegens ziekenhuis opname, huishoudelijke hulp, vervoer en dergelijke.

Schakel een letselschade expert in om u te helpen bij het claimen van smartengeld bij dwarslaesie zodat u er zeker van bent dat u maximale schadevergoeding krijgt. Als slachtoffer van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is, heeft u in veel gevallen recht op smartengeld bij dwarslaesie en kosteloze rechtsbijstand. Wij vertellen u hier graag meer over tijdens een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek.