Smartengeld bij coma

Smartengeld bij comaSmartengeld is een financiële vergoeding voor gederfde levensvreugde. Slachtoffers van een ongeval ervaren tijdelijk of blijvend minder plezier in hun leven. De gederfde levensvreugde bestaat meestal uit pijn, verdriet, angst of onzekerheid ten gevolge van het ongeluk waarbij letselschade is opgelopen. Het gaat dus om gevoel, men voelt zich angstig, lijdt pijn of heeft verdriet. Comapatiënten ervaren geen of veel minder gevoelens, hoewel dit uiteraard kan verschillen. De ene patiënt is de andere niet en soms kunnen bepaalde gevoelens nog wel bestaan en worden geuit.

Indien iemand in coma is geraakt door de schuld van iemand anders, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk, dan bestaat recht op letselschade vergoeding en smartengeld. De schuldige partij moet alle kosten en gemiste inkomsten vergoeden én smartengeld betalen.

Letselschade en smartengeld claimen vraagt om specifieke kennis op het gebied van het recht maar ook om financiële én medische kennis. Schakel daarom een letselschadespecialist in als u overweegt smartengeld bij coma te eisen.

Smartengeld coma voor gederfde levensvreugde

Men kan zich afvragen of bij een comapatiënt sprake kan zijn van gederfde levensvreugde. Immers, de patiënt denkt en voelt niet meer en kan dus ook niet angstig of verdrietig zijn. De patiënt ligt in bed, kan niets meer zelf en kan dus ook bepaalde zaken niet missen of verdrietig zijn dat geliefde hobby’s niet meer kunnen worden beoefend of dat men niet meer kan werken.

De vergoeding smartengeld bij coma kan ook niet bijdragen aan verbetering van de situatie van de patiënt. Het slachtoffer zal niet meer levensvreugde ervaren als er smartengeld wordt betaald.

Echter, smartengeld bij coma moet ook worden betaald indien het slachtoffer niet meer kan voelen en denken en dus buiten bewustzijn is.

Schadevergoeding en dus ook smartengeld is een abstractie, waarbij niet is bepaald dat iemand het leed bewust hoeft mee te maken. Schadevergoeding is tevens ter:

  • genoegdoening of compensatie
  • afkeuring en veroordeling van het gedrag van de veroorzaker van het ongeval.

Functie van smartengeld bij coma

Stel, u wordt slachtoffer van een auto-ongeluk waarbij u wordt aangereden door een roekeloze medeweggebruiker. Uw verwondingen zijn zo ernstig dat u in coma raakt en er geen zicht meer is op herstel. U heeft nu recht op smartengeld, ook al voelt u niets meer en kan deze schadevergoeding uw levensvreugde niet doen toenemen.

Indien de rechter zou oordelen dat u geen recht heeft op smartengeld omdat u van het geld toch geen gebruik kunt maken, op welke manier dan ook, dan zou dit onrechtvaardig zijn. Het is ook geen optie om per geval te bekijken in welke mate het slachtoffer wellicht toch enig gevoel kan ervaren en of smartengeld bij coma toch enigszins zou kunnen bijdragen aan verbetering van de situatie van de patiënt.

De veroorzaker van het ongeluk moet op zijn beurt ervan doordrongen zijn dat het leven van het slachtoffer door zijn of haar handelen in negatieve zin is veranderd. Als compensatie moet ook smartengeld bij coma worden betaald. Het kan niet zo zijn dat de schuldige partij daarvan af kan komen om de reden dat het slachtoffer toch geen voordeel kan hebben bij deze schadevergoeding.

etselschade vergoeding en smartengeld

Letselschade is een verzamelnaam voor alle schade die is ontstaan door het bij het ongeluk opgelopen letsel. Denk aan de kosten van reparatie auto of schade/verlies andere persoonlijke eigendommen. Ook de kosten van medische aard die niet worden vergoed door de zorgverzekering vallen onder de verzamelnaam letselschade. Indien tijdelijk of blijvend niet kan worden gewerkt dan wordt inkomensschade geleden. Zo zijn er tal van schadeposten die het slachtoffer kan meenemen in de letselschadeclaim.

Het smartengeld bij coma is ook een vorm van letselschade maar heeft alleen betrekking op de psychische schade en bestaat uit een eenmalige uitkering. In de Smartengeldgids zijn tal van voorbeelden te vinden van in het verleden toegekende smartengeld bedragen. Een vergoeding aan smartengeld bij coma van € 100.000 is niet geheel ongebruikelijk.

Letselschadespecialist bij coma

Ernstig gewond raken waardoor het slachtoffer in coma raakt brengt veel problemen en verdriet met zich mee. Letselschade berekenen en claimen, en het eisen van smartengeld bij coma is niet eenvoudig. Het slachtoffer heeft recht op vergoeding van alle letselschade en ook de kosten die u maakt voor de hulp en bijstand van een letselschadespecialist vallen hieronder. Zorg daarom dat u de beste juridische hulp inschakelt en de maximale letselschadevergoeding én vergoeding aan smartengeld bij coma krijgt.