Smartengeld bij arbeidsongeschiktheid

Smartengeld bij arbeidsongeschiktheidU heeft een ongeluk gehad en u krijgt daardoor te maken met arbeidsongeschiktheid? Niet kunnen werken kan ingrijpende gevolgen met zich mee brengen. Gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, al dan niet tijdelijk, heeft een enorme impact op uw leven en dat van uw naasten. U heeft recht op schadevergoeding van al uw letselschade en u kunt daarnaast vaak ook aanspraak maken op smartengeld, bijvoorbeeld voor emotionele en psychische schade en gederfde levensvreugde als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid.

Smartengeld bij arbeidsongeschiktheid claimen? Schakel een ervaren letselschade jurist in. Wij kunnen u vaak kosteloos bijstaan. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wanneer smartengeld bij arbeidsongeschiktheid?

Is een ander aansprakelijk voor uw arbeidsongeschiktheid? Dat is het geval wanneer u bijvoorbeeld slachtoffer bent van een aanrijding of ander verkeersongeval. Of u bent betrokken bij een bedrijfsongeval en uw werkgever heeft niet voldaan aan zijn zorgplicht. De aansprakelijke tegenpartij dient allereerst al uw materiële letselschade te vergoeden. Bovenop deze materiële schadevergoeding heeft u ook nog recht op smartengeld bij arbeidsongeschiktheid. Het ongeval bezorgt u veel pijn en verdriet. U kunt last krijgen van psychische problemen en ander leed en u krijgt veel ongemak te verwerken. We spreken dan van immateriële letselschade en schadevergoeding voor deze schade noemen we smartengeld.

Arbeidsongeschiktheid na ongeluk of beroepsziekte

We spreken van arbeidsongeschiktheid als iemand zijn of haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer kan uitvoeren. Dit kan zijn voor een bepaalde periode of zelfs blijvend. Verschillende factoren, zoals ernstig lichamelijk letsel, een beroepsziekte en ook psychische problemen, kunnen ertoe leiden dat u te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid. Een ongeluk, bijvoorbeeld een ernstige aanrijding of bedrijfsongeval en ook beroepsziektes als een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of repetitive strain injury (RSI) kunnen arbeidsongeschiktheid veroorzaken. Bij een beroepsziekte of bedrijfsongeval kan uw werkgever aansprakelijk zijn.

Niet meer kunnen werken, ook al is het maar tijdelijk, kan grote financiële problemen veroorzaken. U wordt geconfronteerd met allerlei extra kosten en u loopt inkomen mis. Arbeidsongeschiktheid is doorgaans een forse schadepost na een ongeluk of bij een beroepsziekte. U bent mogelijk lichamelijk gehandicapt geraakt met alle gevolgen van dien of misschien bent u vanwege psychische problemen niet in staat uw werk uit te voeren zoals u dat voorheen deed.

Smartengeld claimen

Psychische problemen, pijnklachten, ontsierende littekens, blijvende lichamelijke beperkingen, gederfde levensvreugde: dit alles is niet direct in geld uit te drukken. Toch kunt u ook hiervoor schadevergoeding bij de tegenpartij claimen in de vorm van smartengeld bij arbeidsongeschiktheid. De ander dient zijn of haar aansprakelijkheid dan wel te erkennen. Dit kan een langdurige en ingewikkeld proces zijn. U krijgt te maken met een verzekeringsmaatschappij die u niet altijd even welwillend tegemoet treedt. U doet er daarom goed aan om één van onze deskundige letselschade juristen in te schakelen. Juridische bijstand is voor u als slachtoffer vaak kosteloos en u weet dan zeker dat u krijgt waar u recht op heeft. Heeft de tegenpartij zijn of haar aansprakelijkheid erkend, dan dient deze ook uw juridische kosten te vergoeden. Onze bijstand kost u zodoende gegarandeerd niets.

Voorwaarden smartengeld bij arbeidsongeschiktheid

Om smartengeld bij arbeidsongeschiktheid te kunnen claimen, dient u een tegenpartij verantwoordelijk te kunnen houden voor het feit dat u niet kunt werken. Vervolgens moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • U bent arbeidsongeschikt vanwege letsel als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeluk, beroepsziekte of ander voorval waarvoor een ander aansprakelijk is
  • Deze tegenpartij heeft aansprakelijkheid erkend
  • U kunt causaal verband tussen ongeval en uw arbeidsongeschiktheid bewijzen
  • Er is sprake van een medische eindsituatie

Het is pas mogelijk om de hoogte van uw smartengeld bij arbeidsongeschiktheid definitief vast te stellen bij een zogenoemde medische eindsituatie. Er is sprake van een medische eindsituatie wanneer een bevoegd arts heeft vastgesteld dat u genezen bent of wanneer verbetering van uw medische situatie niet meer mogelijk is. Ons letselschadebureau kan er, afhankelijk van uw omstandigheden, wel voor zorgen dat u voorschotten krijgt op de totale schadevergoeding die de verzekeringsmaatschappij u dient uit te keren.

Hoeveel smartengeld bij arbeidsongeschiktheid?

De hoogte van uw smartengeld is afhankelijk van meerdere factoren. Smartengeld bij arbeidsongeschiktheid berekenen is en blijft werk voor specialisten, aangezien het gaat om letselschade die niet objectief te meten is en die niet direct zichtbaar is. Wij kunnen berekenen op hoeveel smartengeld bij arbeidsongeschiktheid u recht heeft aan de hand van uw verhaal over uw persoonlijke situatie en de smartengeldgids. In de smartengeldgids zijn talloze voorbeelden opgenomen van bedragen die eerder in enigszins vergelijkbare situaties als smartengeld uitgekeerd zijn. Factoren die meespelen bij de hoogte van smartengeld zijn onder meer:

  • De mate van arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage
  • De duur van uw arbeidsongeschiktheid
  • De totale herstelperiode
  • Uw leeftijd
  • De mate waarin uw arbeidsongeschiktheid uw (toekomstige) werkzame en sociale leven beperkt

Schadevergoeding claimen

Als u arbeidsongeschikt geraakt bent, komt er veel op u af. Er is heel veel dat u moet regelen, u maakt zich zorgen over de financiële gevolgen en uw letsel vergt mogelijk een lange periode van revalidatie, herstel en/of behandelingen. Wij kunnen u veel zorgen uit handen nemen. Onze deskundige letselschade experts hebben veel ervaring met smartengeld bij arbeidsongeschiktheid claimen. Wij komen graag bij u thuis om uw zaak te bespreken indien u dit wenst. Neem contact op voor vrijblijvend advies. Ons bureau draagt het keurmerk van het Register Letselschade, u bent verzekerd van de beste juridische hulp. Is een ander aansprakelijk voor uw arbeidsongeschiktheid maar wil de tegenpartij die aansprakelijkheid niet erkennen, dan kunnen wij u daar ook bij helpen.