Smartengeld berekenen

Smartengeld berekenenSmartengeld berekenen is werk voor letselschade specialisten. Onze juristen buigen zich dagelijks over de vraag op hoeveel smartengeld een slachtoffer van een aanrijding, bedrijfsongeval of ander ongelukkig voorval recht heeft. Smartengeld is schadevergoeding voor immateriële schade. Deze letselschade is doorgaans niet direct zichtbaar en u kunt deze letselschade ook moeilijk bewijzen aan de hand van rekeningen en bonnetjes. Vandaar dat u er altijd goed aan doet om het smartengeld berekenen en claimen over te laten aan een letselschadebureau.

Smartengeld berekenen? Neem contact op met onze ervaren letselschade specialisten voor een eerste vrijblijvend advies. Wij behartigen uw belangen en zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Onze hulp kost u als slachtoffer doorgaans niets.

Immateriële letselschade claimen

Smartengeld is zoals gezegd een vergoeding voor immateriële schade. Deze schade is feitelijk lastig in geld uit te drukken. Het gaat immers bijvoorbeeld om ontsierende littekens, pijnklachten, psychisch leed, verdriet en gederfde levensvreugde als gevolg van een ongeval. Daar hangt geen letterlijk prijskaartje aan. Vandaar dat smartengeld berekenen een ingewikkeld proces is; de hoogte hangt volledig af van uw persoonlijke omstandigheden. Als u te maken krijgt met psychische klachten, blijvende gevolgen van een ongeval of ongeluk en met lichamelijke en emotionele schade, dan komt er veel op u af. Een gespecialiseerde letselschade jurist kan u veel uit handen nemen. Smartengeld berekenen is voor ons dagelijks werk. Wij maken ons sterk voor uw zaak.

Smartengeld berekenen: hoe doe ik dat?

Op hoeveel smartengeld u recht heeft, is afhankelijk van verschillende factoren. Bent u arbeidsongeschikt geraakt? Kunt u uw favoriete hobby niet meer uitoefenen? Ondervindt u blijvend gevolgen van uw ongeluk? Hoe lang duurt het voor u bent genezen? Er komt veel kijken bij smartengeld berekenen. Onderstaande factoren spelen een rol bij het berekenen van de hoogte van uw schadevergoeding voor immateriële schade:

  • Wat is de aard en de ernst van uw letsel
  • Hoeveel pijn heeft u geleden
  • Hoe lang duurt uw herstel
  • Wat zijn de gevolgen voor uw werk, hobby of studie
  • Is er sprake van blijvende gevolgen zoals ontsierende littekens of lichamelijke beperkingen
  • Wat is de impact op uw relaties, sociale leven en vrijetijdsbesteding

Wacht niet te lang met het inschakelen van juridische hulp. Onze specialisten hebben oog voor uw situatie, komen op voor uw belangen en zijn goed op de hoogte van alle wettelijk bepaalde regelingen. Aangezien u een en ander moet kunnen aantonen, is het belangrijk dat u van meet af aan bewijzen verzamelt. Wij kunnen u daarbij helpen, zodat u niets over het hoofd ziet.

Voorwaarden smartengeld berekenen

Wanneer heeft u recht op smartengeld? U kunt smartengeld claimen indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er moet allereerst sprake zijn van een tegenpartij die u aansprakelijk stellen kunt voor uw letselschade. Vervolgens moet u die aansprakelijkheid kunnen bewijzen. Ook dient er een zogenoemd causaal verband te bestaan tussen uw pijn, verdriet en andere klachten en het ongeval. Anders gezegd: u moet kunnen aantonen dat uw psychische en lichamelijke klachten en uw leed voortkomen uit het ongeluk waarvoor een ander aansprakelijk is. Wij weten precies wat nodig is voor het claimen van smartengeld en adviseren u graag. Zo is het ook belangrijk om te weten of de aansprakelijke tegenpartij afdoende verzekerd is.

Wanneer smartengeld claimen?

De hoogte van uw smartengeld kan pas definitief vastgesteld worden als duidelijk is welke impact het ongeval of ongeluk op de rest van uw leven heeft. Als u nog volop aan het herstellen bent of u bent aan het revalideren, is het moeilijk om te bepalen hoe uw leven er in de toekomst uit zal zien. Smartengeld berekenen gebeurt dan ook pas als er sprake is van een zogenoemde medische eindtoestand. Een arts zal moeten verklaren dat u volledig genezen bent of dat er geen verbetering van uw situatie is te verwachten. Op dat moment kunnen we pas de volledige balans opmaken.

Wij begrijpen dat dit lastig voor u kan zijn. Daarom zullen wij zo mogelijk regelen dat u voorschotten krijgt op uw totale letselschade vergoeding.

Juridische hulp bij berekenen smartengeld

Smartengeld berekenen is een complexe aangelegenheid. Juristen hanteren doorgaans de Smartengeldgids als leidraad bij het berekenen van de hoogte van smartengeld. In deze gids zijn gerechtelijke uitspraken over het uitkeren van smartengeld in ons land gebundeld. Wij kunnen u aan de hand hiervan en na een persoonlijk gesprek vaak al een indicatie geven van het bedrag aan smartengeld waarop u recht heeft.

U kunt alleen smartengeld claimen als een ander aansprakelijk is voor het ongeval of ongeluk waar uw immateriële letselschade uit voortkomt. Dit betekent wel dat onze juridische hulp u niets kost. Wij kunnen u kosteloos bijstaan doordat ons honorarium eveneens door de aansprakelijke partij vergoed dient te worden. Juridische hulp bij smartengeld berekenen? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op, dan weet u snel waaraan u toe bent en wij kunnen u de gehele juridische procedure uit handen nemen.