Hoogste smartengeld bedrag ooit in Nederland: € 200.000

SmartengeldNederland is bepaald geen koploper als het gaat om het toekennen van smartengeld. Lag het hoogste bedrag dat ooit werd uitgekeerd al sinds 1989 op ongeveer € 136.000, sinds een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 12 november 2015 is dit bedrag € 200.000.

De man die recht heeft op dit hoge bedrag aan smartengeld is het slachtoffer van een aanval met een Molotovcocktail. Hij lag te slapen toen de drie daders van de aanval de brandbom naar binnen gooiden. Er ontstond brand en het slachtoffer liep brandwonden op aan 78,5% van zijn huidoppervlak. Zijn vrouw, die naast hem sliep, raakte voor 52,2% van de totale huidoppervlakte verbrand en kreeg een smartengeld vergoeding toegekend van € 150.000.

De drie daders kregen een gevangenisstraf opgelegd van 12 tot 14 jaar en de dader die de Molotovcocktail heeft gegooid kreeg daarnaast een Tbs-maatregel opgelegd.

Wat is smartengeld precies?

Smartengeld is een vergoeding voor, het woord zegt het al, geleden smart. Smart is een ander woord voor pijn en kan zowel psychische als lichamelijke pijn betreffen. In dit geval was sprake van ernstige pijn: brandwonden zijn bijzonder pijnlijk, het herstel duurt lang en is eveneens zeer pijnlijk en de restverschijnselen zijn psychisch belastend omdat ze pijnlijk zijn én zichtbaar zijn. De levensvreugde wordt hierdoor ernstig aangetast.

De man in kwestie liep door de brandwonden ook nog eens zenuwschade op aan beide onderbenen, voeten en aan de rechterhand. Het gevolg hiervan is een ernstige aantasting van de levensvreugde: niet meer kunnen wandelen of rennen, niet meer hurken, tillen, lang staan of fijne bewegingen maken met de rechterhand. De man kan niet meer zelfstandig wonen en zal altijd pijn en jeuk blijven houden.

De hoge smartengeld vergoeding die aan de man werd toegekend bestaat dus uit verschillende componenten:

  • de ernst van het letsel (78,5% verbranding van het huidoppervlak, waarvan 37,5% derdegraads)
  • de ernst en duur van het herstel (veel pijn en langdurig)
  • de ernst van de restverschijnselen (ernstige inbreuk op de levensvreugde).

Eerder toegekende bedragen smartengeld

In het verleden zijn bedragen aan smartengeld toegekend in verschillende zaken. In de zogenaamde Smartengeldgids zijn deze bedragen opgenomen en ingedeeld in categorieën. De categorieën variëren van gering letsel tot uitzonderlijk zwaar letsel.

Hieronder de indeling naar categorie met toegekend bedrag aan smartengeld, vergezeld van letselschade voorbeelden:

  • geringe letselschade: maximaal € 1.750; vleeswonden en kleine botbreuken
  • lichte letselschade: maximaal € 3.250; licht inwendig letsel, gebitsschade
  • matige letselschade: maximaal € 7.500; botbreuken, psychisch letsel bijvoorbeeld na verkrachting
  • ernstige letselschade: maximaal € 17.500; verlies van een deel van een ledemaat
  • zware letselschade: maximaal € 35.000; verlies van zintuig zoals reuk of smaak
  • zeer zware letselschade: maximaal € 70.000; hoge dwarslaesie of ernstige brandwonden
  • uitzonderlijk zware letselschade: vanaf € 70.000; totale dwarslaesie.

Smartengeld; ontwikkeling en andere landen

De uitspraak van de Rechtbank Gelderland kan er toe leiden dat in de toekomst hogere bedragen aan smartengeld worden toegekend, ook in de lagere categorieën letselschade.

In Duitsland is de hoogst toegekende uitkering smartengeld bijvoorbeeld opgelopen van 500.000 Duitse Mark in 1999 tot 500.000 euro in 2005. Dit is een verdubbeling in 6 jaar. In Duitsland is de smartengeld uitkering flink hoger dan in Nederland en in Amerika worden nog veel hogere smartengeld bedragen uitgekeerd.

Een verklaring voor deze verschillen is niet goed aan te geven want de gevolgen van letselschade zijn per geval en per mens verschillend en niet per land. Het is uiteraard heel moeilijk om verdriet en pijn in geld uit te drukken en elk land heeft daarin een eigen ontwikkeling en traditie.

Gepost op